Welke houtsoorten zijn het meest geschikt voor buiten? (2023)

Welke houtsoorten zijn het meest geschikt voor buiten? (1)

Welke houtsoorten zijn het meest geschikt voor buiten?

05/08/2020

In onze vorige blog deelden we de leukste klussen voor in de tuin en gaven we tips over welk materiaal u hiervoor het best kunt gebruiken. De zomer is nog niet voorbij en het wordt de komende week weer heerlijk weer. Tijd om de tuin verder aan te pakken!

(Video) Tooldokter - Houtsoorten

Misschien heeft u zelf ook nog wel een heleboel ideeën, maar welke houtsoort kunt u daar het beste voor gebruiken? Om het u makkelijk te maken is het hout dat wij op onze website aanbieden gecategoriseerd. Zo kunt u meteen zien welk hout geschikt is voor in de tuin.

Maar waarom zijn bepaalde houtsoorten meer geschikt dan anderen? En waarop moet je hierbij letten?

Neem meteen een kijkje tussen ons tuinhout

Duurzame houtsoorten voor buiten

Duurzaamheid is een breed begrip. Waar denkt u aan bij dit woord? Als we het over duurzame houtsoorten hebben, bedoelen we houtsoorten die bestendig zijn en lang mee gaan. Zelfs als het jarenlang in de regen staat.

(Video) Welke houtsoorten zijn goed om mee te houtdraaien?

Op basis hiervan heeft iedere houtsoort een duurzaamheidsklasse gekregen. In deze blog leest u hoe onze aangeboden houtsoorten scoren en waar u deze het beste voor kunt gebruiken.

Hardhout

De meest duurzame houtsoort is hardhout. Deze houtsoort is dus het best bestand tegen vocht, zonder dat het behandeld hoeft te worden, en gaat wel meer dan 25 jaar lang mee.* Bij Hout en Bouwmaterialen vindt u daarom onder andere een ruim assortiment aan palen en balken van hardhout.

Met name hout dat in contact staat met de grond is gevoelig voor houtrot, een schimmel dat uw hout aantast. De grond is immers vaak vochtig en soms komt hout zelfs in aanraking met grondwater. Wees daarom kritisch in de houtkeuze voor bijvoorbeeld palen die diep in de grond staan.

Lariks douglas hout

Hardhout is een relatief dure houtsoort. Heeft u dat altijd nodig in de tuin? Nee hoor! U kunt ook kiezen voor een meer voordelige houtsoort, bijvoorbeeld lariks douglas. Deze houtsoort heeft weliswaar een minder hoge duurzaamheidsklasse dan hardhout, maar scoort alsnog hoog en gaat onbehandeld 10 tot 15 jaar mee.

(Video) DE BESTE HOUTSOORT - Welk soort haardhout kun jij het best gebruiken?

Wilt u lariks douglas hout gebruiken in de grond? Zorg er dan voor dat u deze eerst behandelt met bijvoorbeeld zwarte teer. Komt het hout niet in contact met de grond? Dan is behandelen niet nodig. Het hout kan wel verkleuren in de zon. Om dit te voorkomen kunt u het best UV beschermende houtolie gebruiken. Deze vindt u in onze webshop in de opties naturel en zwart.

Vuren- en grenenhout

De meest voordelige houtsoorten zijn vuren en grenen. Maar is goedkoop uiteindelijk geen duurkoop? Zeker niet! Bij Hout en Bouwmaterialen vindt u speciaal onder druk geïmpregneerde vuren en grenen planken en rabatdelen, uitermate geschikt voor onder andere schuttingen en de betimmering van tuinhuisjes! Net als lariks douglas hout, gaat behandeld vuren- en grenenhout 10 tot 15 jaar mee.

Let op: duurzaamheidsklassen die een indicatie geven van hoe lang hout mee gaat, zijn gebaseerd op toepassingen zonder grondcontact. Gebruikt u het hout voor een toepassing met grondcontact, dan zal de levensduur van het hout korter kunnen zijn.

Advies

Vindt u het lastig om te bepalen welk hout het meest geschikt is voor uw project? Geen probleem, we geven u graag advies. Op dinsdag tot en met zaterdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 12:00 in de ochtend en van 12:30 tot 17:00, met uitzondering van zaterdag, dan sluiten onze deuren om 16:00.

(Video) #5 - 'Alles over Douglas hout' - William op Woensdag!

Bel ons of vul ons online contactformulier in.

(Video) #3 - 'Welke houtsoorten kun je toepassen in jouw tuin?' - William op Woensdag!

Videos

1. Timmertip 475 Welke houtsoorten gebruik ik
(timmerman koos)
2. Grenenhout | Het verhaal van de houtnerf
(Van Dorp Hout)
3. #171 Duurzaam Fraké hout - thermisch gemodificeerd
(Gadero Houthandel)
4. Kloven van hout, een paar tips
(PleinBest)
5. 5.3b houtsoorten herkennen
(Meubel en Interieurbouw Aventus)
6. Houtsoorten herkennen, hardheid en fijn-draaibaarheid - Peter Peer Houtdraaien
(Peter Peer)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 12/09/2022

Views: 5833

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.